Openbare Basisschool De Grote Beer

Astronautenweg 30 1115 VV Duivendrecht

Astronautenweg 30
1115VV
Duivendrecht

In het kort

Toelichting van de school

O.B.S. De Grote Beer is een moderne openbare dorpsschool in Duivendrecht, ingeklemd tussen Diemen, Amsterdam-Zuidoost en Amsterdam-Oost. Onze leerlingpopulatie is een mooie afspiegeling van de inwoners van Duivendrecht.

Het team en de kinderen van De Grote Beer zorgen voor elkaars ontwikkeling en welbevinden. In onze veilige, diverse en rijke leeromgeving zetten wij de leerkracht, het leren en het lesgeven centraal door:

  • Gebruik van homogene groepen;
  • Grote, lichte lokalen én plekken waar kinderen kunnen samenwerken;
  • Te werken met werkboeken en chromebooks;
  • De kinderen en het team van en met elkaar te laten leren;
  • Een betrokken team met een gelijke verdeling man/vrouw.

Nieuwsgierig geworden? Kijk ook op onze website op maak een afspraak met Yvonne Grein (directeur) voor een kennismaking en/of rondleiding. Zij is te bereiken via de mail y.grein@obsdegrotebeer.nl of telefonisch via 020-6994997.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Duurzaam: Leren voor het Leven
  • Openbaar
  • Kleinschalig en persoonlijk
  • Samen
  • Respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Grote Beer heeft de afgelopen jaren een dalend leerlingaantal laten zien. Voor het schooljaar 2023-2024 laten de cijfers weer een stijging zien. Wij verwachten de komende jaren dit hogere leerlingaantal vast te houden door De Grote Beer beter op de kaart te zetten en gebruik te maken van de ontwikkeling van het gebied tussen het Amstelkwartier en de Arena. De gemeente Ouder-Amstel heeft plannen om het inwoneraantal binnen 10 jaar te verdubbelen. Ook de gemeente Amsterdam gaat veel woningen laten bouwen.

Onze leerlingen worden vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Deze democratisch gekozen raad komt maandelijks met de directeur samen. Tijdens deze bijeenkomst worden er onderwerpen door de directeur en de kinderen ingebracht. Afgelopen schooljaar hebben deze leerlingen meegedacht en meebeslist over onder andere het schoolplein, de herinrichting van de leerpleinen en de veiligheid in de klas en in de school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven