IKC Kameleon

Mondriaanstraat 15 6921 MJ Duiven

  • Schoolfoto van IKC Kameleon
  • Schoolfoto van IKC Kameleon
  • Schoolfoto van IKC Kameleon
  • Schoolfoto van IKC Kameleon
  • Schoolfoto van IKC Kameleon

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van personeelsleden uit het onderwijs werken we samen met het Personeelscluster Oost-Nederland (PON). Zij beschikken over een pool invallers. Mochten daar geen vervangers meer beschikbaar zijn kijken we hoe we intern de afwezigheid op kunnen lossen.

Ziekte en verlof van personeelsleden van de opvang regelen we via de kinderopvangorganisatie Zonnekinderen. Zij hebben een aantal invallers in dienst of medewerkers die op andere locaties over zijn. Ook bestaat de mogelijkheid dat er een Zorgwerker wordt ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 wordt er niet gewerkt in aparte vakken en lessen. Door het werken met thema's, in kringen en speelwerklessen worden veel vakgebieden in elkaar gevoegd. Tijdens een speelwerkles worden er verschillende activiteiten ingezet met verschillende doelen. En in een thematische hoek werk je bijvoorbeeld tegelijk aan taal en rekenen. Bij het maken van ons onderwijsaanbod houden we bovenstaande urenverdeling aan als leidraad om te zorgen dat we onze lestijd effectief gebruiken. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze urenverdeling gebruiken we als leidraad voor ons onderwijsaanbod. Een groot deel van de tijd bieden we de kinderen lessen in de bovenstaande vakgebieden. Een deel van de week gebruiken we ook om de kinderen zelfstandig te laten verwerken van de aangeboden leerstof en met eigen persoonlijke doelen aan de slag te laten gaan. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen waar we kunnen maatwerk bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Deze ondersteuning willen we nog meer in de groepen laten plaatsvinden. We investeren in onze leraren om ze nog vaardiger te maken en in basis veel in huis te hebben om de kinderen te begeleiden. Daarnaast zijn er een aantal onderwijsondersteuners in onze organisatie om de leraren daarbij te ondersteunen. Zo hopen we steeds minder kinderen te hoeven verwijzen naar het S(B)O.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als IKC Kameleon werken we nauw samen met opvang en onderwijs. Ouders kunnen naast onderwijs ook allerlei vormen van opvang afnemen. Er is een kinderdagopvang met een babygroep (0-2) en 2 peutergroepen (2-4) op onze locatie. Voor en na schooltijd is er opvang voor de kinderen van 4 tot 13 jaar. Zowel opvang als onderwijs worden aangestuurd door de IKC-directie, we zijn samen 1 team.

Terug naar boven