bs De Duinsprong

Schimmelpenninckstraat 22 5151 CL Drunen

Schoolfoto van bs De Duinsprong

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Duinsprong ( met als basis de gegevens van 't Span) . De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Professionaliteit
  • Communicatie
  • Veiligheid
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Duinsprong ( een fusieschool van De Wegwijzer en 't Span) is op 12 augustus 2013 gestart met 515 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
495
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bs De Duinsprong heeft een continurooster. Dat betekent dat de kinderen op school de lunch nuttigen en daarna 30 minuten pauzeren onder leiding van medewerkers van Hapjespan ( een TussenSchoolseOrganisatie).

Verder heeft bs De Duinsprong een horizontaal lesrooster wat inhoudt dat alle jaargroepen 940 lesuren per jaar krijgen ingeroosterd. Alle schooltijden - vakantiedagen alsmede studiedagen zijn voor alle leerlingen gelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven