De Atlas Doorwerth

Mozartlaan 1 6865 GA Doorwerth

Schoolfoto van De Atlas Doorwerth

In het kort

Toelichting van de school

De Atlas Doorwerth bestond tot 2018 als De Wegwijzer. De laatste jaren heeft de school een flinke groei doorgemaakt. De school kenmerkt zich al vele jaren doordat:

- kinderen worden gezien als de mensen die ze zijn

- er goede individuele resultaten worden geboekt

- er een diverse leerlingenpopulatie is

- er een jong en dynamisch team werkt


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van De Atlas Renkum bedroeg op 1 oktober 2021, 109 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.de-atlas.nl

De ontvangen leerlinggegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school, waardoor deze indicator geen of onvolledige gegevens toont. Lees de toelichting van de school.

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

De ontvangen leerlinggegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school, waardoor deze indicator geen of onvolledige gegevens toont. Lees de toelichting van de school.

Terug naar boven