Openbare Basisschool De Biezenkring

Veld 40 5103 HG Dongen

  • De Biezenkring heeft oog voor ieders Talent. Onze leerlingen worden uitgedaagd hun technische en creatieve talenten te laten zien.
  • Opbrengsten worden op de Biezenkring gekoesterd. We gaan ervoor dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen waarbij we de lat hoog leggen.
  • De Biezenkring is Persoonlijk. We stemmen ons onderwijs zo veel mogelijk af op de persoonlijke behoeften van onze leerlingen.

Het team

Toelichting van de school

De Biezenkring heeft een enthousiast en deskundig team, met veel vaardigheden en ervaring.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer leerkrachten ziek zijn, of gebruik maken van verlof, dan worden onderwijsgevende taken door een ander overgenomen. Op de Biezenkring gebeurt dat op de volgende manier:

  1. Een andere leerkracht van de Biezenkring neemt de onderwijsgevende taken van de leerkracht over. Mocht er geen teamlid van de Biezenkring beschikbaar zijn dan volgt optie 2:
  2. Een vervangende leerkracht binnen Bravoo neemt de onderwijsgevende taken over. Mocht er geen leerkracht binnen Bravoo beschikbaar zijn dan volgt optie 3:
  3. Een leerkracht uit de vervangerspool binnen de Regio neemt de onderwijsgevende taken over. Mocht er binnen de regio geen leerkracht beschikbaar zijn, dan volgt optie 4:
  4. De directie of intern begeleider neemt de onderwijsgevende taken van de leerkracht over. Mocht er geen directie of intern begeleider beschikbaar zijn, dan volgt optie 5:
  5. Er worden groepen samengevoegd. Mocht het samenvoegen van groepen niet mogelijk of onwenselijk zijn dan volgt optie 6. 
  6. Er wordt een groep naar huis gestuurd.


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven