Kindcentrum Kleurrijk

Zwaluwenburg 6 7423 DS Deventer

Schoolfoto van Kindcentrum Kleurrijk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van leerkrachten gaan wij direct op zoek naar een vervanger. De vervangingsvraag wordt uitgezet bij de vervangingspool van Driessen. Wanneer er geen vervanging voorhanden is dan blijft, bij hoge uitzondering, een groep een dag thuis. Uiteraard worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. Voor kinderen die niet thuis kunnen worden opgevangen, wordt er op het kindcentrum opvang geregeld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

08.25 Inloop

08.30 Zelfstandig aan de tafel        

08.45 Kring (Trefwoord of taal)      

09.15   Buitenspel/ gym      

10.15   Eten/drinken  voorlezen

10.30   Werken planbord          

11.30   woordenschat/ rekenactiviteit   

12.00   Eten en drinken     

12.30   Reken-/ taalactiviteit 

12.50   Kiezen van planbord       

14.00   Einde schooldag 

I.v.m. de organisatie kan de indeling van de dag iets afwijken van bovenstaand schema.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kindcentrum Kleurrijk is een reguliere basisschool. Onze school ligt centraal tussen de wijken Groot-Douwel, Het Oostrik en Blauwenoord in Colmschate Noord. Wij bieden binnen onze mogelijkheden onderwijs aan alle kinderen in de wijk. Hierbij zoeken wij steeds naar een balans tussen de onderwijsbehoefte van het kind en het belang van de groep.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij werken intensief samen met externe partijen om kinderen en hun gezinnen te ondersteunen. Binnen het team houden collega's hun expertise op het gebied van rekenen, taal en gedrag op peil of bouwen deze uit.    

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven