Openbare Basisschool De Hasselbraam

Torteltuin 2 5754 HA Deurne

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Er worden conform de kwaliteitscyclus binnen PlatOO tweejaarlijks tevredenheidsonderzoeken afgenomen om feedback te organiseren en de dialoog met belanghebbenden aan te gaan.

In de maanden februari en maart krijgen alle leerlingen uit de gropen 6,7 en 8, alle ouders en alle medewerkers de gelegenheid om deze vragenlijsten in te vullen. Na de afsluiting, wordt er een analyse opgesteld die zowel met het team als met de MR besproken wordt.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven