Dr. J.P. Thijsse

Stakman Bossestraat 39 1781 SW Den Helder

  • Schoolfoto van Dr. J.P. Thijsse
  • Schoolfoto van Dr. J.P. Thijsse

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Met enige regelmaat verzamelen we als school allerlei gegevens om de tevredenheid met en het welbevinden op onze school te 'meten'.
Wij hebben de leerlingen van groep 6,7 en 8 gevraagd een vragenlijst betreffende leerlingtevredenheid in te vullen.

Graag delen we de uitslag met u, er zijn mooie scores behaald. We zijn vooral erg trots op het feit dat de scores net zoals het vorige schooljaar zo goed blijven! Uiteraard blijven we ons hard maken voor dit onderwerp, veiligheid vinden wij zo belangrijk

Score leerlingtevredenheid 2022: 8,8 - Voor alle scores verwijzen wij u naar de bijlage.

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven