Kindcentrum Wondersteboven

Laurens Reaelstraat 10 2595 XM Den Haag

  • Dit is aan de Amalia van Solmsstraat. Hier wordt nu een nieuwe school gebouwd.
  • Samen Positief, Uitdagend en Uniek
  • De ingang van de tijdelijke locatie aan de Laurens Reaelstraat.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van kindcentrum Wondersteboven. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.  Kindcentrum Wondersteboven vindt u in de wijk Bezuidenhout te Den Haag. De school ligt aan de Amalia van Solmsstraat, een gezellige straat met prachtige acacia’s en sfeervolle huizen. Op dit moment is het kindcentrum tijdelijk gevestigd aan de Laurens Reaelstraat 10 omdat op de plek aan de Amalia van Solmsstraat een nieuwe school wordt gebouwd. Onze school is per auto, fiets en ook per openbaar vervoer goed te bereiken. Verschillende bus- en tramhaltes zijn binnen loopafstand, evenals NS station Den Haag Laan van Nieuw Oost Indië.

Bezoekt u eens onze website https://kcwondersteboven.nl voor een goed beeld van onze gezellige school die staat voor goed onderwijs aan alle kinderen. Wilt u een afspraak maken voor en persoonlijk gesprek en een rondleiding belt u dan voor een afspraak 070-3852552, wij maken graag tijd voor u vrij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een veilig klimaat
  • We leren van en met elkaar
  • Maximale zelfontplooing
  • Onderwijs op maat
  • Gezamenlijk verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen blijven tussen de middag over en eten en spelen met elkaar buiten. Tijdens het buitenspelen wordt er toezicht gehouden door overblijfouders en medewerkers van het schoolteam. 

Verlengde schooldag (dit start pas weer zodra we terugverhuisd zijn naar de Amalia van Solmsstraat, er is geen mogelijkheid voor een verlengde schooldag in het tijdelijke gebouw):

Kinderen kunnen mee doen aan activiteiten in het kader van de Verlengde Schooldag. De gemeente Den Haag stelt geld beschikbaar voor allerlei culturele en sportieve activiteiten die na schooltijdgeorganiseerd worden. Kinderen vanaf groep 3 kunnen hier vrijwillig aan deelnemen. De bedoeling is dat de kinderen het leuk vinden om zich te ontplooien in zaken waar ze plezier aan beleven of waar ze bijzonder goed in zijn. De meeste activiteiten bestaan uit 10 bijeenkomsten. De aanvang hiervan is meestal om 15.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De kinderen hebben op woensdagmiddag de mogelijkheid om kennis te maken met nieuwe sporten. De gymleerkracht gaat dan een extra uurtje sporten met de leerlingen met het doel belangstelling te wekken voor het lidmaatschap van sportverenigingen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven