Springbok International

Pretoriusstraat 123 2571 VD Den Haag

Schoolfoto van Springbok International

In het kort

Toelichting van de school

Jouw kans op goed onderwijs!

Springbok International is een openbare basisschool in de wijk Transvaal in Den Haag waar het welbevinden van kinderen en goede prestaties voorop staan. We doen dit door:

 • Excellent taalonderwijs te geven;
 • Het aanbieden van het International Baccalaureate Primary Years Program
 • Leertijdverlenging door middel van LKP:
 • Het werken met een vijf gelijke dagenmodel en een continurooster;
 • Nieuwkomers in Nederland op te vangen in speciaal daarvoor ingerichte groepen;
 • De kinderen te leren samen leven, werken en spelen in een internationale omgeving.

Wij hebben twee locaties één in de Pretoriusstraat en één in de Wolmaranstraat.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • IB PYP
 • Continurooster/5 gelijke dagen
 • Opvangklassen nieuwkomers
 • Extra leertijd en NT2 proof
 • Sportieve en gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Springbok International in Den Haag heeft een internationaal karakter. De leerlingen komen uit ongeveer vijftig verschillende landen. De meeste leerlingen wonen in Transvaal, maar door de opvanggroepen voor nieuwkomers komen er ook leerlingen uit andere wijken naar onze school toe. 

Het leerlingenaantal in de onderbouw begint toe te nemen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we bekend staan als school met een specialisme in Nederlands als tweede taal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
441
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven