Montessorischool Leidschenveen

Cicerostrook 1 2493 ZL Den Haag

  • Schoolfoto van Montessorischool Leidschenveen
  • Schoolfoto van Montessorischool Leidschenveen
  • Schoolfoto van Montessorischool Leidschenveen
  • Schoolfoto van Montessorischool Leidschenveen
  • Schoolfoto van Montessorischool Leidschenveen

Het team

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs

Het bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleraar. Zij geeft het jaarprogramma vorm en geeft alle OB groepen eenmaal per week en de midden-en bovenbouwgroepen tweemaal per week bewegingsonderwijs. Ook geeft zij sturing aan de lessen van de eigen groepsleraar in de onderbouw. We laten de kinderen kennis maken met alle grondvormen van beweging, zoals balanceren, springen, zwaaien, tikken, mikken en vangen. Tijdens de lessen worden meerdere onderdelen aangeboden. Het montessoriprincipe geldt ook hier: kinderen leren elkaar te helpen.We maken gebruik van een prachtig ingericht gymnastieklokaal en kleedkamers met douches. De bovenbouw maakt één keer per week gebruik van de sporthal bij het ‘s Gravendreef College, dat zich op loopafstand van onze school bevindt. Vanaf groep 3 laten we de kinderen na afloop douchen.Eenmaal per jaar wordt er een sportdag voor al onze kinderen georganiseerd op de locatie van sportvereniging Leidschenveen (SVL). 

Muziek & dansante vorming
De vakleraar muziek ondersteunt de leraren vanaf de onderbouw met de muzieklessen.Bij muziek wordt natuurlijk veel gezongen maar ook op instrumenten gespeeld, gecomponeerd, gerapt, en zelfs gedanst.Dit alles met het doel het ritmisch en melodisch gevoel van de kinderen zoveel mogelijk te ontwikkelen.Er is ook een speciale docente voor de ondersteuning van dansante vorming. Bij dans wordt natuurlijk gedanst. De creativiteit en het inlevingsvermogen worden aangesproken door middel van zelf dansen maken, situaties uitbeelden - en dat alles op een muzikale manier. 

Beeldende vorming
Er is een vakdocent beeldende vorming die de leraren ondersteunt bij de lessen beeldende vorming. Alle disciplines binnen dit vak, tekenen, handvaardigheid, textiele en audiovisuele vormgeving komen aan bod. Er is ruimte voor projectmatig werken en speciale activiteiten zoals kunstkijklessen en workshops.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer de leraren vervangen moeten worden wegens ziekte, verlof of scholing, volgt de school de volgende procedure:

1. Een leerkracht vervangt de afwezige leerkracht en werkt tijdelijk meer. 
2. Een leerkracht zonder lestaken vervangt de afwezige leerkracht. 
3. De groep wordt over de andere groepen verdeeld.
4. De school ziet geen andere oplossing en de ouders krijgen het verzoek hun kind niet naar school te laten gaan. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven