Kindcentrum SPELEON

's-Gravenzandelaan 262 2512 JT Den Haag

  • Schoolfoto van Kindcentrum SPELEON
  • Schoolfoto van Kindcentrum SPELEON
  • Schoolfoto van Kindcentrum SPELEON
  • Schoolfoto van Kindcentrum SPELEON
  • Schoolfoto van Kindcentrum SPELEON

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Kindcentrum SPELEON. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldburgerschap (UNESCO)
  • Onderzoekend en Ontwerpend Ler
  • Coöperatief leren
  • Cambridge English
  • Educatief partnerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Speleon is volop in ontwikkeling. De school heeft een doorstart gemaakt in augustus 2012 en in 2023 is de school een kindcentrum geworden. 

In het schooljaar 2012-2013 is de school gestart met 74 leerlingen in vier groepen (groepen 1 t/m 4). Op dit moment krijgen 150 leerlingen (groepen 1 t/m 8) onderwijs. De school heeft zeven klassen met een gemiddelde grootte van twintig leerlingen. Afhankelijk van de groepsgrootte hanteren wij een grens van 24 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen eten tussen de middag samen met de leerkracht hun meegebrachte lunch. Dit is een bewuste keuze; de leerkrachten kennen de kinderen immers goed en eten dus samen met hen. We hebben er niet voor gekozen met een externe instantie of met overblijfouders te gaan werken. 

We verwachten van de ouders dat ze een verantwoord lunchpakket meegeven. Er is gelegenheid om dagelijks bij de lunch schoolmelk te drinken. Nadat de leerlingen gegeten hebben spelen zij een half uur onder begeleiding van de vakleerkracht, de onderwijsassistente en de stagiaires buiten. 

Bij het buitenspelen kunnen de kinderen vrij spelen of meedoen aan een van de spelletjes die georganiseerd worden door de vakleerkracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven