De La Reyschool

De La Reyweg 212 2571 GH Den Haag

Schoolfoto van De La Reyschool

In het kort

Toelichting van de school

Waar kinderen spelen,

Waar kindertaal spreekt,

Waar kinderen leren,

Een school is geen gebouw.

Voor alle informatie over de school: zie daarvoor de Schoolgids. Het concept van de "De la Reyschool" is uniek:  "Op de la Reyschool kiezen alle kinderen elke dag tussen spelen in de toren en werken in de klas, omdat de school een proeftuin voor het leven wil zijn". 

De la Reyschool bestaat uit 2 gebouwen. De dependance is gevestigd op Voorthuizenstraat 245.De school heeft een leerling-plafond. Jaarlijks kunnen 30 + 25 kinderen inschrijven. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
405
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven