KC De Duizendpoot

Het Wielsem 1 5231 BV Den Bosch

Schoolfoto van KC De Duizendpoot

In het kort

Toelichting van de school

Korte typering van de school

Kindcentrum De Duizendpoot ligt aan het Wielsem in het stadsdeel ’s Hertogenbosch-Noord. De school heeft 13 groepen en 32 personeelsleden waaronder directie, onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel. De school profileert zich als een multiculturele school waar alle kinderen welkom zijn en goed onderwijs krijgen door vertrouwen en veiligheid, optimale kansen en talentbenutting, duidelijkheid en openheid. Er is een kinderdagverblijf (voor- en naschoolse opvang) en een peuterspeelzaal in het gebouw gevestigd. Kindcentrum De Duizendpoot is onderdeel van een Brede Bossche school in de wijk Hambaken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen en veiligheid
  • Bloei & talentontwikkeling
  • Puur & transparant
  • Durf & Lef
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven