Rooms Katholieke Basisschool t Schrijverke

Patagonstraat 1 5237 NE Den Bosch

  • de school ligt in een groene, natuurrijke omgeving , omringd met sloten en een mooie weide.
  • en dan een plan maken.
  • Ouders doen mee. We zijn op bezoek in het info-centrum dat ingericht is bij aanvang van het verleggen van het Zuid Willemskanaal.
  • Wat een techniek is er te zien!
  • hoe werkt het dan?

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • we zijn innovatief
  • we dagen uit
  • we zijn ondernemend
  • we zoeken de verbinding
  • we spelen in op de actualiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het afgelopen schooljaar zien we dat het aantal leerlingen stabiliseert, zelfs een lichte toename laat zien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
307
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kanteel en basisschool 't Schrijverke vormen samen het Integraal Kind Centrum ( IKC).

Zij delen de visie en het pedagogisch plan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven