Rooms Katholieke Basisschool t Schrijverke

Patagonstraat 1 5237 NE Den Bosch

  • de school ligt in een groene, natuurrijke omgeving , omringd met sloten en een mooie weide.
  • en dan een plan maken.
  • Ouders doen mee. We zijn op bezoek in het info-centrum dat ingericht is bij aanvang van het verleggen van het Zuid Willemskanaal.
  • Wat een techniek is er te zien!
  • hoe werkt het dan?

In het kort

Toelichting van de school

Beste geïnteresseerde, 

Welkom op de site van kindcentrum 't Schrijverke.
Op 't Schrijverke bieden we betekenisvol, thematisch en op onderzoek gericht onderwijs.
Samenwerking met ouders is een belangrijke pijler binnen onze school. 

Meer informatie over onze school vindt u op onze website:https://www.bsschrijverke.nl/.
Uiteraard kunt u ook altijd persoonlijk contact met ons opnemen via info@bsschrijverke.nl. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • we zijn innovatief
  • we dagen uit
  • we zijn ondernemend
  • we zoeken de verbinding
  • we spelen in op de actualiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het afgelopen schooljaar zien we dat het aantal leerlingen stabiliseert, zelfs een lichte toename laat zien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
304
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kanteel en basisschool 't Schrijverke vormen samen het Integraal Kind Centrum ( IKC).

Zij delen de visie en het pedagogisch plan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven