De Eglantier Buiten

van Rijslaan 8 2625 KX Delft

Schoolfoto van De Eglantier Buiten

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze site van basisschool De Eglantier Tanthof.

Het is één van die vragen waar je als ouders voor staat: ‘Welke school is het beste voor mijn kind?’

Op openbare basisschool de Eglantier Tanthof leren kinderen, net als op iedere basisschool in Nederland, lezen, schrijven en rekenen. Maar het aanbod op onze school is breder dan het reguliere aanbod. Engels en ons thematisch wereldoriëntatie-programma (het International Primary Curriculum, IPC ) zijn de speerpunten in onze school.

Ons motto is "Wij de Wereld". We willen onze leerlingen opleiden tot wereldburgers.

Wilt u meer weten over De Eglantier Tanthof? Wij nodigen u van harte uit voor een nadere kennismaking!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Engels
  • IPC
  • Coöperatief leren
  • Elke dag leren
  • Persoonlijke leerdoelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verwachting is dat onze school de komende jaren licht zal groeien. Dit komt mede doordat ook leerlingen van buiten de wijk naar onze school komen vanwege het aanbod (Tweetalig onderwijs en IPC).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven