International School Delft (ISD)

Jaffalaan 9 2628 BX Delft

Schoolfoto van International School Delft (ISD)

Contactgegevens

International School Delft (ISD)

Jaffalaan 9
2628 BX Delft

Telefoon:

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Laurentius Stichting voor Kathol. Primair Onderwijs

Aantal scholen:
30
Aantal leerlingen:
8861
Website schoolbestuur:
www.laurentiusstichting.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Passend Primair Onderwijs Delft e.o.

Terug naar boven