Basisschool Prinses Beatrix

Postweg 15 3794 MJ De Glind

  • Schoolfoto van Basisschool Prinses Beatrix
  • Schoolfoto van Basisschool Prinses Beatrix
  • Schoolfoto van Basisschool Prinses Beatrix

Het team

Toelichting van de school

De directeur is 4 dagen in de week aanwezig. Hiervan wordt 1 dag besteed aan lesgevende taken.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. Binnen dit samenwerkingsverband wordt vorm gegeven aan passend onderwijs.

Op onze school is een gediplomeerd remedial teacher aanwezig. Deze deelt kennis met de leerkrachten. Hierdoor is het mogelijk om ondersteuning te bieden aan leerlingen met dyslexie, dyscalculie, taalachterstand en gedragsproblematiek. Deze ondersteuning is veelal ingebed in het onderwijs binnen de groep.

Binnen de Drieslag is een plusgroep waar hoogbegaafde leerlingen 1 dagdeel per week naar toe kunnen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven