Openbare Basisschool Durperhonk

Klimpstraat 27 1795 AL De Cocksdorp

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Durperhonk
  • We werken vanaf groep 3 met een Chromebook, maar ook met concreet materiaal.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Durperhonk
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Durperhonk
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Durperhonk

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij het schoolvenster van O.B.S. Durperhonk. 

Dit schoolVenster biedt u inzicht in de resutaten van Basisschool Durperhonk.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij  een toelichting op de cijfers en de feiten.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.durperhonk.nl

Mocht u naar aanleiding van deze gegevens nog vragen hebben, dan horen wij die graag.

U bent van harte uitgenodigd voor een verhelderend gesprek bij ons op school. 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne de Jager


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven