CBS De Sprankeling

Badhúswei 31d 9104 DX Damwâld

  • Ter gelegenheid van het afscheid van de eerste directeur werd een kunstwerk, gemaakt door alle kinderen van de school, onthuld.
  • Schoolfoto van CBS De Sprankeling
  • Schoolfoto van CBS De Sprankeling
  • Schoolfoto van CBS De Sprankeling

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn de christelijke basisschool in Damwâld. Vanuit deze identiteit willen we kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een tijd vol nieuwe en snel veranderende uitdagingen! Kinderen hebben daarvoor belangrijke vaardigheden nodig. Naast de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen zijn dat o.a. kritisch en creatief denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid. Als basis voor groei, ontwikkeling en leren is een veilige plek nodig. Wij bieden die veilige plek met liefde, vertrouwen, verantwoordelijkheid en respect. Onze christelijke identiteit zorgt voor verbinding. Iedereen mag er zijn en wordt gezien!

Graag tot ziens!

Het team van CBS De Sprankeling

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Verbinding
  • Beweging
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school groeit. Op 1 februari 2023 telde onze school 341 leerlingen. We hebben veertien groepen: vier kleutergroepen en van de meeste andere groepen hebben we twee parallelle groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
316
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school werken we met een continurooster van gelijke schooldagen. Iedere dag van de week is voor elke groep een dag van 8:30 uur tot 14.00 uur. De dag begint met een open inloop. De deur gaat om 8.20 uur open, waarna de kinderen naar hun eigen groepsruimte gaan. Iedere twee groepen hebben een eigen ingang. De ouders brengen hun kind tot bij de ingang. De kinderen zoeken bij binnenkomst hun plek op en er is tijd en ruimte voor hen om even te landen. Rond het middaguur wordt in elke groep gezamenlijk gegeten. De schooldag eindigt om 14.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven