Basisschool De Regenboog

Eurodreef 1 5431 VG Cuijk

Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

De Regenboog: kleurrijk en kansrijk  

De kansen in het leven van onze kinderen zo groot mogelijk maken: dáár gaat het op de Regenboog om. Dat begint met veiligheid en vertrouwen. Elk kind wil zich immers gezien en gehoord voelen. Als je je veilig voelt, kom je tot leren. Cognitieve vaardigheden vormen de basis. Denk aan taal en rekenen. Maar leren doe je niet alleen met je hoofd, óók met je handen en je hart. Daarom gaan we na schooltijd graag aan de slag met sport, cultuur, techniek, wetenschap of natuur. We noemen dat ‘de KANS-club’. Zodat je talenten de kans krijgen om zich te laten zien.   

Op de Regenboog leren we samen - en leven we samen. Tegelijkertijd zijn we allemaal anders. Gelukkig maar. We zijn een kleurrijke club en houden van de verschillen. Als juffen en meesters leren we je om daar respectvol mee om te gaan.

In alle rust en in kleine groepen geven we je feedback. Op een positieve manier. We benadrukken wat ‘de bedoeling’ is en wat er al goed gaat. Die positieve benadering ga je vanzelf overnemen. Je leert dus niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar.

Kunnen samenleven en -werken met mensen die anders zijn dan jijzelf, is een hele grote kracht. Op deze manier ontwikkel je jezelf en groeit je zelfvertrouwen. Je voelt je steeds meer de baas over je eigen ontwikkeling. Je durft verantwoordelijkheid te nemen en die kun je steeds beter aan. En zo groei jij niet alleen, maar ook de kansen in je leven.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven