Basisschool De Regenboog

Eurodreef 1 5431 VG Cuijk

Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

MET HET OOG VOOR VERSCHILLEN WORDT BIJ DE REGENBOOG UIT IEDER KIND GEHAALD WAT ERIN ZIT, IN EEN GOEDE SFEER VAN VEILIGHEID EN GEBORGENHEID

De Regenboog is sinds 2001 met tien groepen gevestigd in een nieuw schoolgebouw. De groepen 6 t/m 8 zijn onlangs (maart 2008) ondergebracht in de vorm van schoolwoningen, op 20 meter van het hoofdgebouw gelegen.

De leerlingen, gemengd van populatie, komen uit De Valuwe en het zuidoostelijke deel van De Heeswijkse Kampen. Het multiculturele aspect en de grote verscheidenheid van kinderen en ouders, zijn tevens de kracht van de school. De kinderen groeien met elkaar op, worden bekend met andere culturen en leren hier met respect mee om te gaan. De hierdoor ontstane sfeer wordt bij De Regenboog, als spiegel van de huidige maatschappij, door alle betrokkenen als heel positief ervaren. Dit geldt ook voor het omgaan met de verschillende godsdiensten binnen de school. Er wordt niet gezocht naar de verschillen, maar naar de overeenkomsten.

Door de verschillen tussen de leerlingen is de ontwikkeling naar adaptief onderwijs heel belangrijk. Er wordt nadruk gelegd op de taalontwikkeling. Zonder andere vakken tekort te doen, wordt het accent gelegd op de basisvakken rekenen, taal en schrijven. Alle kinderen, op alle niveaus, worden daarbij goed bediend.

De Regenboog hecht aan een goed contact met de ouders, maar ook met de omgeving. De school wil geen eilandje zijn en zoekt verbondenheid en betrokkenheid buiten de school. Met ouders zijn duidelijke afspraken gemaakt over de tijden dat zij op school van harte welkom zijn. Zo is er iedere maandag, woensdag en vrijdag ’s morgens een kwartier spelinloop bij de kleuters, waarvan door veel ouders dankbaar gebruik wordt gemaakt.

Een regenboog is een atmosferisch verschijnsel in de vorm van een cirkelboog met alle kleuren van het spectrum. Omdat het vorige gebouw vele kleuren had, paste de naam goed bij de school. Het symboliseert echter nog veel meer: de vele verschillende kinderen, ook verschillend van kleur. En net als in een regenboog is iedereen en iedere kleur gelijkwaardig.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven