Basisschool Sint Bernardus

Koningin Julianastraat 41 4567 CA Clinge

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bernardus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bernardus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bernardus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bernardus

In het kort

Toelichting van de school

Sint Bernardus is een kleine brede school en onderdeel van de Tandem. Dat betekent dat wij samenwerken met de basisscholen Sint-Jozef in Nieuw-Namen en Ter Doest in Graauw. Op deze manier kunnen wij met onze kleine school, met veel oog voor het individuele kind, ook de voordelen van een grote school aanbieden. Ieder kind is anders en heeft zijn eigen capaciteiten. Daar proberen wij als school zoveel mogelijk bij aan te sluiten. De hele Tandem werkt vanuit de waarden: vrijheid, plezier en vertrouwen.Meer informatie over onze school kunt u op onze website vinden.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Sint Bernardus staat in het dorp Clinge, dicht tegen de Belgische grens aan in de gemeente Hulst.

Sint Bernardus staat in een regio die door de overheid "een krimpregio" genoemd wordt. Het aantal geboortes is laag en het aantal kinderen daalt de komende jaren. De maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Sint Bernardus in een tandem de samenwerking is aangegaan met de scholen in Nieuw Namen en Graauw.

Onderdeel zijn van een tandem betekent dat wij als drie scholen intensief samenwerken als één team op basis van een gedeelde visie en met behoud van eigenheid van de scholen. Het werken in leerteams, gepersonaliseerd leren en een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid staan hoog in het vaandel. 

De leerlingpopulatie kenmerkt zich als "gemiddeld". Zowel kinderen uit tweeverdienersgezinnen waarvan ouders hoogopgeleid zijn, als kinderen waarvan ouders gemiddeld of laagopgeleid zijn, bezoeken de school. Door deze diversiteit in opleidingsniveau wordt de leerlingpopulatie als heterogene populatie omschreven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven