Christelijke Basisschool De Arke

H.W. van Glinstrastraat 8 9251 CL Burgum

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Arke
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Arke
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Arke
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Arke

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

invallers vanuit de pool

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In 2016 is  De Arke gecertificeerd als BPS-school (Begaafdheidsprofielschool). In 2020 hergecertificeerd. De begeleiding van hoogbegaafde kinderen heeft een goede plek gekregen binnen het onderwijsaanbod van de school. Daarnaast heeft de school initiatieven ontwikkeld om deze doelgroep op bepaalde momenten met gelijkgestemden te laten samenwerken. Dit om deze kinderen op een hoger denk en werkniveau te prikkelen en uit te dagen. Vanaf augustus 2016 worden hoogbegaafde kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de scholen van de eigen stichting(Stichting Oarsprong ) één dag in de week op De Winde (Hardegaryp) begeleid binnen de Talintgroep. Dit is verdeeld over meerdere dagen i.v.m. de groepsgrootte. Daarnaast werken hoog- en meerbegaafde kinderen van de eigen school  (groep 1 tot en met 8) samen binnen de Breinbrekertjes. Informatie over het programma en de activiteiten van deze groepen zijn te vinden via de knop BPS op de website van de school.

De school heeft het certificaat autisme vriendelijke school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven