GBS Groen van Prinstererschool

Jan Zwartplantsoen 22 3752 VG Bunschoten-Spakenburg

  • Individuele aandacht
  • Samen in de kring
  • Vanaf groep 4 werken leerlingen regelmatig via hun eigen account op een Chromebook afgewisseld met werken in boeken en schrift
  • De leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken gaan iedere week naar onze eigen GroeiGroenGroepen
  • Zo zagen onze leerlingen er uit in de Gouden Eeuw. Hoe beeldend kan kunst, cultuur & geschiedenis worden?

In het kort

Toelichting van de school

Waarde(n)vol onderwijs als basis voor je leven…  

Als kind ga je minimaal 8.000 uur naar de basisschool: een periode waarin je gevormd wordt en waarin je heel veel basiskennis opdoet over taal en rekenen. Zo vorm je je een beeld over de wereld waarin je opgroeit. Iedere school geeft op eigen wijze vorm aan dit proces. Voor onze school geldt dat wij ons focussen op onze Christelijke identiteit, de kwaliteit van ons eigentijds onderwijs en de zorg voor onze leerlingen.

We werken aan de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces, we vormen als team van leerkrachten een professionele leergemeenschap en vragen van u als ouder betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind.

Op deze website krijgt u een eerste indruk van onze school. Via info@groenschool.com kunt u een afspraak maken om sfeer te komen proeven...

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven