GBS Calvijnschool

Prinses Irenestraat 8A 3751 DH Bunschoten-Spakenburg

  • Wij zijn een gereformeerde school, waar het geloof een centrale plaats inneemt. We leren de kinderen om over het geloof te spreken.
  • Vanaf groep 3 hebben we kookles. Lekker en gezond koken is heel belangrijk. Daarnaast eten we elke dag fruit. Leerzaam en lekker.
  • We willen graag dat iedereen het goed heeft. We zamelen geld in voor goede doelen, als school helpen we ook onze sponsor kinderen.
  • Schoolfoto van GBS Calvijnschool
  • Schoolfoto van GBS Calvijnschool

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school willen we de kinderen onderwijs geven op Gereformeerde basis en een plezierige en fijne schooltijd bieden. Wij willen daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van ieder kind als uniek schepsel van God. Daarom proberen wij onze organisatie en werkwijze zo in te richten dat een kind zich veilig voelt op school en plezier in het leren heeft. Wij streven naar een herkenbare gereformeerde identiteit en naar kwaliteit. Er staat veel informatie op deze site. Neem gerust contact op bij vragen. Wees welkom!


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven