Openbare daltonschool De Phoenix

Keppelsloot 6 1721 HJ Broek op Langedijk

  • Schoolfoto van Openbare daltonschool De Phoenix
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool De Phoenix
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool De Phoenix
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool De Phoenix
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool De Phoenix

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool De Phoenix, met locaties in Broek op Langedijk en Sint Pancras, biedt daltononderwijs in een vertrouwd klimaat. Ieder kind is uniek en volgt zijn of haar eigen leerroute, waarbij wij naast de leerstof ook inzetten op de eigen talenten en interesses. Uw kind krijgt hierdoor vertrouwen in zichzelf en gaat met een goed gevulde rugzak vol kennis en vaardigheden de toekomst tegemoet!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Trots
  • Leerrijk
  • Veilig
  • Openbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zijn wij op beide locaties sterk gegroeid. Wij verwachten in het komende jaren nog een kleine groei, waarna we in de daarop volgende jaren zullen stabiliseren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
583
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven