obs 't Vierspan, locatie De Klim-Op

De Bouw 60 1611 JH Bovenkarspel

Schoolfoto van obs 't Vierspan, locatie De Klim-Op

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De laatste jaren zien we een trend dat het aantal deeltijd-leerkrachten is toegenomen. Dit betekent dat veel kinderen te maken krijgen met twee verschillende leerkrachten. Wanneer een leerkracht afwezig is vanwege ziekte proberen wij als eerste of de duo-leerkracht kans ziet om de groep die dag(en) te begeleiden. Lukt dit niet dan hebben we de volgende route om de kinderen toch onderwijs te kunnen bieden:- Een vervang(st)er van buiten. Gelukkig heeft de school nog goede contacten met een aantal ex-collega's, die van tijd tot tijd in willen springen.- Een oplossing zoeken binnen de school door te 'schuiven' met de inzet van medewerkers.Alleen wanneer alle opties zijn uitgeput moeten we helaas de ouders laten weten dat we de kinderen die dag niet op kunnen vangen. Gelukkig is dit een zeer zeldzaam voorkomende situatie.  Wanneer dit onverwachte thuis moeten blijven van kinderen de ouders voor een lastige situatie stelt zullen wij uiteraard proberen met hen een oplossing te vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze basisschool bestaat uit drie locaties. We hebben met elkaar afgesproken dat elke locatie een eigen 'gezicht '  kan en mag hebben. Dat betekent ook dat niet elke locatie de leerlingen op dezelfde manier indeelt en begeleid.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 wordt de meeste aandacht gegeven aan: taalontwikkeling, aanvankelijk rekenen, muzikale vorming en spelen en werken. Al deze onderdelen komen in samenhang en meestal rondom een thema aan de orde.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er wordt op 't Vierspan steeds meer gepersonaliseerd gewerkt. Dit betekent dat ieder kind werkt aan zijn eigen leerdoelen. Dit maakt dat we geen urenoverzicht per vak maken. In principe wordt elke dag aandacht besteed aan rekenen en taal (lezen, spelling, begrijpend lezen,taalopdrachten). Daarnaast wordt gedurende de week wereldoriëntatie, creatieve vakken, gym en muziek aangeboden.

Op alle locaties wordt gewerkt volgens het vijf-gelijke-dagen-model: alle dagen van 08.30 - 14.00 uur.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het blijft een continue afweging tussen ondersteuningsbehoefte van een leerling en de vaardigheden die leerkrachten daarin beheersen. Natuurlijk blijven de collega's van 't Vierspan zich dagelijks ontwikkelen om aan deze behoefte te voldoen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven