Openbare basisschool Willem Lodewijck

Willem Lodewijkstraat 19 9545 PA Bourtange

Schoolfoto van Openbare basisschool Willem Lodewijck

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We monitoren elk schooljaar de sociale veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen in groep 6, 7 en 8. Hiervoor maken we gebruik van de vragenlijst leerlingtevredenheid vanuit IEP. De gegevens wisselen we jaarlijks uit met de Inspectie van het Onderwijs. Hiermee voldoet onze school aan de Zorgplicht sociale veiligheid. Onze school krijgt hierdoor inzicht in wat extra aandacht behoeft, zodat we een prettige en veilige schoolomgeving kunnen borgen.
Tevredenheid
8,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven