Basisschool Eben Haezer

Jac.P. Thijssestraat 30 2771 HT Boskoop

Schoolfoto van Basisschool Eben Haezer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang

  • Op maandag, dinsdag en donderdag is er tussenschoolse opvang.
  • Er zijn geen kosten als ouders bereid zijn 1 x per 2 weken een uur toezicht te houden op de kinderen van 12.00 - 13.00 uur, volgens een rooster.
  • Er zijn wel kosten als ouders kiezen voor een betaald abonnement. Zij hoeven dan zelf geen toezicht te houden.

Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang en opvang in vakanties wordt geboden door Christelijke BSO Waddinxveen. Kinderen kunnen, indien gewenst, voor schooltijd op school gebracht worden en na schooltijd opgehaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven