Rooms Katholieke Basisschool 't Oldhof

Dingeldeinstraat 7 7621 XJ Borne

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool 't Oldhof

In het kort

Toelichting van de school

´t Oldhof is een gezellige wijkschool, met een goede binding met de wijk. Zo is er regelmatig overleg met de wijkraad en school loopt samen met de wijkraad op in het schoonhouden van de schoolomgeving.

Het speelplein is openbaar. Na schooltijd wordt veel gespeeld op het schoolplein door kinderen uit de buurt. 't Oldhof wil een kwalitatief goede school zijn met betekenis voor de wijk, laagdrempelig en open. Een plek waar kinderen, ouders en collega´s zich prettig voelen, samenwerken en elkaar respecteren.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven