Beekpark

Bongerdsweg 2 7623 AJ Borne

Schoolfoto van Beekpark

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Beekpark is één van de scholen van de Stichting Brigantijn.        

Het bestuur van de Stichting Brigantijn is het bevoegd gezag van alle scholen.  De school staat in de nieuwbouwwijk De Bornsche Maten. Het is een snelgroeiende wijk in ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrijheid&Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie
  • Effectiviteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven