De Klimophoeve

Hoefweg 49 2665 CB Bleiswijk

  • Schoolfoto van De Klimophoeve
  • Schoolfoto van De Klimophoeve
  • Schoolfoto van De Klimophoeve
  • Schoolfoto van De Klimophoeve
  • Schoolfoto van De Klimophoeve

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Klimophoeve. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Prima Daltononderwijs
  • Elke dag samen 'n beetje beter
  • Gemoedelijke sfeer
  • Altijd in ontwikkeling
  • Oog voor elk kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de school is de laatste jaren fors gestegen. De verwachting is dat het leerlingaantal op de Klimophoeve de komende jaren nog iets zal toenemen door de instroom van onze kleuters en dan rond de 270 zal blijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
278
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Klimophoeve hanteert nog traditionele schooltijden: lessen in de ochtend, middagpauze en lessen in de middag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven