RK Basisschool De Toermalijn

Herman Gorterlaan 4 5531 SR Bladel

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Gastvrijheid, ontwikkeling, hart voor elkaar, de vreedzame school en ambitie dat zijn vijf kernwaarden die echt bij ons passen. Via deze pagina kunt u diverse gegevens vinden over onze school, maar onze school is meer dan cijfers. Graag laten wij u onze school in het echt zien, want daar dan kunnen we laten zien waar we zo trots op zijn. Onze kinderen, de leerkrachten, de manier van werken; kortom ons onderwijs op de Toermalijn.  Wilt u meer weten over onze school en onze manier van werken? Loop gerust binnen, bel (0497 382288) of raadpleeg onze schoolsite.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gastvrijheid
  • De vreedzame school
  • Ambitie
  • Hart voor elkaar
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
261
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven