Berg en Bosch Onderwijs

Professor Bronkhorstlaan 22 3723 MB Bilthoven

Schoolfoto van Berg en Bosch Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Berg en Bosch Onderwijs is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een vorm van autisme, en heeft vestigingen in Houten en Bilthoven. Op deze beide locaties zijn afdelingen speciaal onderwijs, de Berg en Bosch School en voortgezet speciaal onderwijs, het Berg en Bosch College gevestigd. 
Al onze leerlingen hebben talenten en mogelijkheden en wij willen hen stimuleren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs in de groepen wordt zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en de behoeften van iedere leerling. Wij vragen ons bij elke leerling af: wat heeft hij/zij nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?
Onze missie is leerlingen te leren hoe zij na hun schooltijd zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?