Basisschool Rennevoirt

Antonie van Dycklaan 1 5056 CP Berkel-Enschot

  • Binnen het vakgebied wereldoriëntatie werkt Rennevoirt met thema’s. Tijdens het thema ‘kunst’ maken de leerlingen een zelfportret op basis van een specifieke kunststroming. [2013]
  • Informatie opzoeken is een belangrijk onderdeel tijdens het maken van een werkstuk of uitwerken van een eigen onderzoeksvraag. We maken leerlingen bewust van de verschillende soorten infobronnen op internet en hoe je daarmee om kunt gaan.
  • Het project eten heeft diverse nieuwe koks opgeleverd. Goed spel daagt kinderen uit de grote wereld in het klein na te doen.
  • Kleuters zijn al veel bezig met tellen, cijfers en ordenen. Allemaal voorbereidingen op het 'echte' rekenen.
  • We leren kinderen om zelfstandig te werken, zodat je meer verantwoordelijkheid voor je eigen werk neemt en andere kinderen kunt helpen als dat nodig is.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Wij heten u van harte welkom op het schoolvenster van Basisschool De Rennevoirt.

Graag vertellen we u waarom wij vinden dat Rennevoirt meer dan een gewone school is. Rennevoirt telt ruim 350 leerlingen en is de kleinste van de drie basisscholen in Berkel-Enschot. De kinderen kennen elkaar en ondernemen als maatje activiteiten met elkaar. Maar ook de leraren kennen de kinderen goed. We gaan uit van het Jenaplanconcept. Dit betekent dat we samen spelen, in gesprek gaan, vieren en werken belangrijk vinden. Het motto van de school is samen leer je meer. Neem gerust ook eens een kijkje op onze website www.rennevoirt.nl

Team Rennevoirt

Meer dan een gewone basisschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • sociaal sterke school
  • leren van en met elkaar
  • leren presenteren in de groep
  • samen kijken naar wat kan
  • jenaplanconcept

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
427
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven