RK Basisschool Sancta Maria

Kloosterstraat 73 4611 MB Bergen op Zoom

Schoolfoto van RK Basisschool Sancta Maria

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden eigentijds klassikaal onderwijs waarin wij opbrengstgericht werken aan basisvaardigheden van de 21e eeuw.  De leerkracht begeleidt de leerling via de zes breinprincipes op weg naar doelen, waarbij wij aandacht besteden aan kiezen, samenwerken en SEO.Wij zijn een brede “zorgschool” die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en investeert in ouderbetrokkenheid.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven