Speciale School voor Basisonderwijs De Driemaster

Maaslaan 10 4615 BP Bergen op Zoom

Schoolfoto van Speciale School voor Basisonderwijs De Driemaster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van SBO  de Driemaster te Bergen op Zoom.
De Driemaster is een School voor Speciaal Basisonderwijs. Voor meer informatie over het beleid en de organisatie van de school verwijzen we naar onze website: www.3mastersbo.nl. Voor meer informatie over de toeleiding naar onze school verwijzen we naar de site van het samenwerkingsverband: www.swvbrabanstewal.nl.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
158
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven