Bosschool

Rondelaan 30 1861 ED Bergen (Noord-Holland)

Schoolfoto van Bosschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege het onderwijskundig aanbod van de Bosschool, en vaak vooral vanwege het aanbod voor leerlingen die bovengemiddeld presteren, is de instroom van leerlingen in de bovenbouw relatief hoog.

Voor de inspectie tellen leerlingen die korter dan twee jaar op een school zitten niet mee in de berekening.

Op onze school tellen alle leerlingen mee.

Een enkele keer doet er een leerling vanwege zijn cognitieve mogelijkheden niet mee aan de eindtoets.

Als je alle leerlingen die de toets maken meetelt zijn de scores anders dan hierboven.

in 2011-2012: 537,2

in 2012-2013: 538,3

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Bosschool heeft al jarenlang het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. En daar zijn we trots op.

Terug naar boven