Christelijk Kindcentrum De Buuzekaemp

Kerklaan 5 8066 PJ Belt-Schutsloot

Schoolfoto van Christelijk Kindcentrum De Buuzekaemp

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij uitval van medewerkers worden de volgende stappen gehanteerd:
1) De directie/teamleider opvang benadert vervangers die vanuit de invalpool beschikbaar zijn.
2) Wanneer dit geen resultaat oplevert wordt een beroep gedaan op duo-partners, stagiaires, ouders, gepensioneerden die bevoegd zijn om les te geven of kinderen op te vangen

Ouders/verzorgers van de betreffende groep die vrijaf krijgt, worden indien dat mogelijk is, op de dag voorafgaand aan de vrije dag op de hoogte gesteld. Zodoende hebben ouders tijd om opvang voor de kinderen te regelen. Bij zeer onverwachte en niet op te lossen vervangingen kunnen ouders op de dag zelf worden opgebeld met de mededeling dat het kind die dag niet naar de opvang/school kan. Hoewel we er alles aan zullen doen om dit soort zaken te voorkomen wijzen we jullie vroegtijdig op het feit in de thuisorganisatie van tevoren maatregelen te nemen in het kader van opvang bij een dergelijke situatie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Scholing executieve functies

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Zoals eerder gemeld kunt u voor de BSO gebruik maken van Kindcentrum De Wijngaard. Buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4-13 jaar. Wij bieden BSO aan voor en na schooltijd. Ook in vakanties en op studiedagen bieden wij opvang aan de kinderen. Op de Wijngaard zijn 3 BSO groepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Bij de BSO ligt de nadruk vooral op ontspanning. Zo vinden de kinderen het reuze interessant om beestjes te ontdekken in de vlindertuin of mee te doen aan een kookactiviteit. Omdat wij samenwerken als e´e´n team, zijn de lijntjes tussen de medewerkers van opvang en onderwijs kort.

Terug naar boven