School Lyndensteyn

Hoofdstraat 1 9244 CL Beetsterzwaag

Schoolfoto van School Lyndensteyn

In het kort

Toelichting van de school

School Lyndensteyn is een (V)SO Mytyl-/Tytylschool en verzorgt onderwijs aan de volgende doelgroepen:
§ leerlingen met een lichamelijke handicap (LG);
§ leerlingen met een meervoudige handicap (MG);
§ leerlingen met een langdurige ziekte (LZK);
§ leerlingen met plaats bekostiging, op basis van (poli)klinische revalidatiebehandeling.

Het onderwijs onderscheidt zich door de specifiek op de doelgroep gerichte expertise (o.a. epilepsie, developmental coördination disorder, cerebrale parese, niet-aangeboren hersenletsel, spierziekten, hartproblematiek). Er is voortdurend aandacht voor onderwijskwaliteit met betrekking tot de specifieke doelgroep. School Lyndensteyn werkt nauw samen met Revalidatie Friesland. Deze levert specifieke revalidatiegeneeskundige expertise. School Lyndensteyn kent een afdeling SO (met 3 kleutergroepen, 5 LG/MG-groepen en 4 LG-groepen) en een afdeling VSO, met daarbinnen de afdelingen: Dagbesteding (2 groepen), Arbeid (3 groepen) en Diplomagericht (4 VMBO-groepen en een Schakel & Oriëntatieklas).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • goed onderwijs
  • professioneel
  • toekomstgericht
  • respectvol
  • ambitieniveau

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

15 leerlingen met een lichamelijke handicap (LG):
10 leerlingen met een meervoudige handicap (MG);
17 leerlingen met een langdurige ziekte (LZK);
93 leerlingen met plaats bekostiging, op basis van (poli)klinische revalidatiebehandeling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?