Sws De Wending

Zuidwend 4 8314 AA Bant

  • Ons team bestaat uit enthousiaste, bevlogen leerkrachten.
  • Op De Wending wordt elk kind gezien.
  • We starten ieder schooljaar met een gezamenlijk thema. Dit schooljaar was dat 'samen groeien & bloeien'.

In het kort

Toelichting van de school

De Wending is een samenwerkingsschool waar gewerkt wordt met passie, energie en plezier.

Samen gaan we voor een goede, stevige basis waarin de (basis)vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst worden aangeboden. Met grote inzet en veel plezier helpen, vieren, werken en leren we met elkaar. Hierbij maken we gebruik van elkaars kennis, ervaring, talenten en ideeën. We werken samen met de kinderen, ouders, de gemeenschap en het team. Dit doen we vanuit het uitgangspunt van een samenwerkingsschool: wij dragen de openbare en katholieke identiteit uit.  

Met onze passie willen we de uitdaging aangaan om ieder kind een fijne basisschoolperiode te geven. De passie is terug te zien in onze betrokkenheid, bevlogenheid en inlevingsvermogen. Samen met onze leerlingen en ouders en andere betrokkenen zijn we trots op de Wending; met elkaar doen we een stapje meer om ons doel te bereiken. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven