G.Th. Rietveldschool

Edisonstraat 3 1171 AL Badhoevedorp

Schoolfoto van G.Th. Rietveldschool

In het kort

Toelichting van de school

De G.Th.Rietveldschool bestaat al ruim 55 jaar en is al meer dan 35 jaar een daltonschool met een licentie van de Nederlandse Dalton Vereniging.

We zijn er trots op dat we onderwijs geven waarbij persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten hand in hand gaan. We leggen een basis voor de kinderen die in onze ingewikkelde samenleving naast kennis ook tal van vaardigheden nodig hebben die tot de kernwaarden van ons onderwijs behoren: zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid/verantwoordelijkheid, reflectie en efficiënt omgaan met tijd en middelen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vrijheid/verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid
  • samenwerken
  • reflectie
  • efficiënt werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
621
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven