Koningin Wilhelmina School (KWS)

Dalweg 11 3741 AT Baarn

  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina School (KWS)
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina School (KWS)
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina School (KWS)
  • Met Pasen mogen alle kinderen een gast trakteren op een lekkere lunch.
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina School (KWS)

Het team

Toelichting van de school

We hebben verhoudingsgewijs in onze school veel meesters: Het is belangrijk voor kinderen om les te krijgen van meesters en juffen!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerkrachten volgen regelmatig scholing om blijvend te ontwikkelen. Het komt ook weleens voor dat een leerkracht door ziekte uitvalt. We maken gebruik van een vaste invalpoule met voor ons en de kinderen bekende leerkrachten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kinderen in groep 1 en 2 leren door middel van spel. Het ontdekken en onderzoeken is hierin het uitgangspunt. Het aanbod is thematisch. 

Groep 1 gaat op vrijdag niet naar school. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 en 4 zetten we spelend leren in. De kinderen hebben een eigen tafel maar leren ook in hoeken of tijdens spelsituaties op het plein. Ze gymmen twee uur in de week en spelen nog veel buiten. Zo komen we tegemoet aan de bewegingsbehoefte van jonge kinderen. Hierdoor is er veel ruimte voor spel en bewegen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Koningin Wilhelminaschool is een kleine, warme en overzichtelijke school. Omdat veiligheid een speerpunt is proberen we voorspelbaar te zijn, duidelijk te zijn in onze verwachtingen en bieden we veel structuur en rust. 

We proberen ons onderwijs zo te organiseren dat ieder kind krijgt wat hij nodig heeft. Dat gebeurt meestal in de klassikale setting, maar kan ook in groepjes of individueel plaats vinden. Kinderen vinden die kleine groepjes en individuele begeleiding prettig. De tijd dat een kind zich een uitzondering voelt is voorbij. De kinderen weten dat iedereen verschillend is en dat ieder iets anders nodig heeft. 

We zijn daardoor, binnen onze mogelijkheden, goed in staat om kinderen op te vangen met bijzondere behoeften. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met de peuterspeelzalen en de kinderopvangorganisaties werken we nauw samen. Kinderen die overstappen naar onze school worden besproken via een warme overdracht. 

Terug naar boven