Koningin Wilhelmina School (KWS)

Dalweg 11 3741 AT Baarn

  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina School (KWS)
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina School (KWS)
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina School (KWS)
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina School (KWS)
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina School (KWS)

Het team

Toelichting van de school

We hebben verhoudingsgewijs in onze school veel meesters. Het is belangrijk voor kinderen om les te krijgen van meesters en juffen! Ook hebben sommige leerkrachten extra tijd om met leerlingen in kleine groepjes te werken en hebben we ondersteuning in de vorm van leeshulp, een conciërge en een kindercoach. Ook zijn er experts van buiten de school die onze leerlingen kunnen begeleiden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerkrachten volgen regelmatig scholing om blijvend te ontwikkelen. Het komt ook weleens voor dat een leerkracht door ziekte uitvalt. We maken bij vervanging zoveel mogelijk gebruik van eigen teamleden en een vaste invalpool met voor ons en de kinderen bekende leerkrachten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De KWS is een Vreedzame School. Wij maken gebruik van deze methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook zijn wij een Gezonde School.

Verder geven wij ook lessen uit de methode Kriebels in je buik en doen we mee met de jaarlijkse projectweek Lentekriebels. We vinden het belangrijk dat kinderen op een gezonde manier leren omgaan met hun lijf, relaties en seksuele ontwikkeling.

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 werken we met TalentAteliers. De leerlingen maken kennis met verschillende domeinen (bijvoorbeeld muziek/drama, wetenschap & techniek, digitale vaardigheden, ondernemen) om interesses op te wekken en talenten te ontwikkelen. Er is op deze manier een vaste plek voor kerndoelen rondom creatieve en muzikale vorming, burgerschap, digitale vaardigheden, wetenschap & techniek en natuur. Door vanuit onderzoeksvragen te werken in projecten en thema's wordt de betrokkenheid van leerlingen (en het betekenisvol leren) vergroot.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kinderen in groep 1 en 2 leren door middel van spel. Het ontdekken en onderzoeken is hierin het uitgangspunt. Het aanbod is thematisch. 

Groep 1 gaat op vrijdag niet naar school. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 en 4 zetten we spelend leren in. De kinderen hebben een eigen tafel maar leren ook in hoeken of tijdens spelsituaties op het plein. Ze gymmen twee uur in de week en spelen nog veel buiten. Zo komen we tegemoet aan de bewegingsbehoefte van jonge kinderen. Hierdoor is er veel ruimte voor spel en bewegen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Koningin Wilhelminaschool is een kleine, warme en overzichtelijke school. Omdat veiligheid een speerpunt is proberen we voorspelbaar te zijn, duidelijk te zijn in onze verwachtingen en bieden we veel structuur en rust. 

We proberen ons onderwijs zo te organiseren dat ieder kind krijgt wat hij nodig heeft. Dat gebeurt meestal in de klassikale setting, maar kan ook in groepjes of individueel plaats vinden. Kinderen vinden die kleine groepjes en individuele begeleiding prettig. De tijd dat een kind zich een uitzondering voelt is voorbij. De kinderen weten dat iedereen verschillend is en dat ieder iets anders nodig heeft. 

We zijn daardoor, binnen onze mogelijkheden, goed in staat om kinderen op te vangen met bijzondere behoeften. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met de peuterspeelzalen en de kinderopvangorganisaties werken we nauw samen. Kinderen die overstappen naar onze school worden besproken via een informatie-overdracht. 

Terug naar boven