Basisschool Sterrenpracht

Karel Doormanlaan 2 4571 TV Axel

  • Schoolfoto van Basisschool Sterrenpracht
  • Schoolfoto van Basisschool Sterrenpracht
  • Schoolfoto van Basisschool Sterrenpracht

In het kort

Toelichting van de school

De Sterrenpracht is een christelijke basisschool in Axel voor kinderen van ouders die graag willen dat hun kind christelijk onderwijs krijgt.

De school heeft een streekfunctie. Kinderen uit de gehele regio zijn welkom op school. De Sterrenpracht hoort bij LEV-WN. Dit is de overkoepelende organisatie voor 26 basisscholen in West-Nederland. Het onderwijs op onze school stimuleert de ontwikkeling van het kind.

De Sterrenpracht is een school met de Bijbel als basis. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met plezier leren en werken!
  • Van leerstof naar kindgericht!
  • Ontwikkel je talenten!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven