Basisschool de Vuurvogel

Obrechtlaan 3 9402 TB Assen

  • Schoolfoto van Basisschool de Vuurvogel
  • Schoolfoto van Basisschool de Vuurvogel
  • Schoolfoto van Basisschool de Vuurvogel
  • Schoolfoto van Basisschool de Vuurvogel
  • Schoolfoto van Basisschool de Vuurvogel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Jenaplanschool De Vuurvogel.
Hier vindt u enige info over onze school, maar je leert ons pas echt kennen als je binnen bent geweest. Doe dat dus vooral!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven