Kindcentrum Baggelhuizen

Witterhoofdweg 1 B 9405 HX Assen

Schoolfoto van Kindcentrum Baggelhuizen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het SchoolVenster van Kindcentrum Baggelhuizen. 

Wij bieden openbaar basisonderwijs en kinderopvang in de wijk Baggelhuizen, vanuit het concept van The Leader In Me.  Ons Kindcentrum is gehuisvest in MFA Het Schakelveld.  De school maakt samen met twaalf andere basisscholen en locaties voor kinderopvang deel uit van Plateau Integrale Kindcentra.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van het onderwijs op Kindcentrum Baggelhuizen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft het Kindcentrum een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Op de website van het Kindcentrum (www.kindcentrum-baggelhuizen.nl) kunt u informatie lezen over de visie, de uitgangspunten en de organisatie. Ook kunt u een goede indruk krijgen van de activiteiten die plaatsvinden. Kindcentrum Baggelhuizen heeft een facebook- en een twitterpagina. Bent u op zoek naar een goede, leuke en veilige plaats waar uw kind naar onderwijs en opvang kan gaan? Neem dan gerust contact op voor een kennismaking.  U bent van harte welkom!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven