De Boomhut, openbare basisschool

Bernhardlaan 10 6824 LE Arnhem

  • Schoolfoto van De Boomhut, openbare basisschool
  • Schoolfoto van De Boomhut, openbare basisschool
  • Schoolfoto van De Boomhut, openbare basisschool
  • Schoolfoto van De Boomhut, openbare basisschool

In het kort

Toelichting van de school

De Boomhut is een basisschool voor openbaar onderwijs. Wij staan open en zijn toegankelijk voor ieder kind, zonder onderscheid van levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke opvattingen, mits wij het passend onderwijs kunnen bieden. De Boomhut heeft twee locaties die beide zijn gelegen aan het prachtige stadspark Angerenstein in Arnhem-Noord. De kinderen van de groepen 1/2 en de groepen 3 gaan naar de locatie Julianalaan, de kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan naar de locatie Bernhardlaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Ontwikkeling
  • Betrokkenheid
  • Innovatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
373
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven