BS Het Klinket

Meester J.M. de Kempenaersingel 4A 6836 MH Arnhem

  • Schoolfoto van BS Het Klinket
  • Schoolfoto van BS Het Klinket
  • Schoolfoto van BS Het Klinket
  • Schoolfoto van BS Het Klinket
  • Schoolfoto van BS Het Klinket

In het kort

Toelichting van de school

Het Klinket is een open basisschool met een christelijke achtergrond. Wij geven vorm aan de christelijke waarden en normen door gezamenlijke vieringen, zoals Kerst en Pasen. Op onze school streven we ernaar dat ieder kind zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. 

Onze school is een Vreedzame School waarin aandacht besteed wordt aan sociale competentie, democratisch burgerschap en verschillende culturele achtergronden. Als Vreedzame School leggen we verbindingen met actuele thema’s.Ons team staat voor een school en klas waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en leren open te staan voor de verschillen tussen mensen.Samenwerking met ouders is voor ons essentieel. We streven naar open communicatie en betrokkenheid, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan de optimale ontwikkeling van iedere leerling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school
  • Taalrijke school
  • Opbrengstgericht
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd neemt af in de wijk Rijkerswoerd.  Het schooljaar 2023-2024 gestart met 217 leerlingen. De instroom in de kleutergroepen neemt sterk toe. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Klinket is onderdeel van Stichting Flores Onderwijs.

Wij hebben ons privacybeleid en onze privacyverklaring op stichtingsniveau opgesteld.Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd en welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevens van uw kind(eren). Deze informatie kunt u teruglezen op de website van de stichting floresonderwijs.nl

Terug naar boven