De Ommezwaai

Doorwerthlaan 2 6825 EX Arnhem

Schoolfoto van De Ommezwaai

Het team

Toelichting van de school

Deze cijfers gaan over het totale personeelsbestand van De Ommezwaai en De Fonkel samen. Hierdoor geven deze cijfers geen goed beeld van het personeel van De Ommezwaai. Wilt u informatie over de personeelssamenstelling dan kunt u contact opnemen met onze school.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven