Vrije School De Vijfster

Texandrilaan 30 7312 HR Apeldoorn

Schoolfoto van Vrije School De Vijfster

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kennismaking

Vrijeschool de Vijfster is niet alleen een leerplan, een schoolgids, een gebouw, of een website. Het is onmogelijk om dat wat onze school ís helemaal te vangen in woorden. We nodigen daarom iedereen met belangstelling graag uit om te komen kijken, te luisteren en vragen te stellen. Om de sfeer te ervaren.  Wij organiseren elk jaar kennismakingsochtenden waarop u met ons kennis kunt maken. Voor het schooljaar 2020-2021 is dat op woensdag 16 september 2020 en 11 november 2020 (vol geboekt, u kunt uitwijken naar de andere data), 13 januari 2021 en 14 april 2021.

Vanwege Corona ontvangen wij minder mensen dan voorheen op onze informatieve kennismakingsochtenden voor ouders. Als u na onze eerste kennismaking in aanmerking wilt komen voor plaatsing op onze school, wordt u gevraagd een inschrijfformulier van onze school in te vullen.

Wisselen van school (zij-instromers)

Als uw kind al op een andere school in Apeldoorn zit kunt u contact opnemen met onze directeur of een van de intern begeleiders. Wanneer er ruimte is voor uw kind dan plannen wij een kennismakingsgesprek met u. Als u daarna nog steeds geïnteresseerd bent, gaan wij in overleg met u en de school waar uw kind zit.

Wachtlijsten

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn klas 4 en 6 vol. Voor de kleuterklassen geldt: voor kinderen geboren van 1 oktober 2014 – 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016 – 1 oktober 2017 werken we met een wachtlijst. Voor kinderen geboren van 1 oktober 2015 – 1 oktober 2016 hebben wij eventueel nog enkele plekjes beschikbaar. Wij kunnen uw kind indien gewenst op de wachtlijst plaatsen. Wanneer we meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen, krijgen kinderen die broertjes en/of zusjes op school hebben voorrang. Dat geldt ook voor kinderen die op kinderopvang Christoforus en Juffie Maartje Peuterhuis zitten of die verhuizen van een andere vrijeschool.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven